Ametiisiku palgaandmed

 
Ametiisiku nimi       Olev Peetsu
Ametikoht Direktor
AsutusVeterinaar- ja Toidulaboratoorium     
 
 
Töötasu liik
Palga (tasu) kogusumma
Periood (ametiisikuna teenistuses oldud või töötatud aja alg- ja lõppkuupäev eelmisel aastal)
Teenistus-või töösuhte vorm (teenistusse nimetamine, valimine, teenistus-, tööleping, töövõtuleping)
1.1  Põhipalk
(palgaastmele vastav palgamäär koos lubatud diferentseerimisega)
312521
 
01.01.2007.-31.12.2007
Tööleping 
1.2 Puhkusetasu 
30714
 
 
2. Lisatasud ja hüvitised kokku
 
 
 
3. Toetused ja  preemiad kokku
77550
 
 
KOKKU (1.+2.+3.)
420785 EEK
 
 
1.2  Põhipalk
(palgaastmele vastav palgamäär koos lubatud diferentseerimisega)
300282
01.01.2008.-31.12.2008
Tööleping
1.2 Puhkusetasu
55719
 
 
3. Toetused ja  preemiad kokku
30000
 
 
KOKKU (1.+2.+3.)
386001 EEK
  
1.1  Põhipalk
(palgaastmele vastav palgamäär koos lubatud diferentseerimisega)
319057
01.01.2009.-31.12.2009
Tööleping 
1.2 Puhkusetasu 
28040
  
2. Lisatasud ja hüvitised kokku
   
3. Toetused ja  preemiad kokku
   
KOKKU (1.+2.+3.)
347097 EEK
  
1.1  Põhipalk
297432
01.01.2010.-31.12.2010
Tööleping 
1.2 Puhkusetasu 
47912
  
2. Lisatasud ja hüvitised kokku
   
3. Toetused ja  preemiad kokku
   
KOKKU (1.+2.+3.)
345344 EEK
  
1.1  Põhipalk
19741,66 
01.01.2011-31.12.2011
Tööleping
1.2 Puhkusetasu
2024,90 
  
2. Lisatasud ja hüvitised kokku
   
3. Toetused ja  preemiad kokku
   
KOKKU (1.+2.+3.)
21766,56  EUR