29. märtsil 2011 toimus Põllumajandusministeeriumis Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi poolt kokkukutsutud mikroobide ravimresistentsuse teemaline ümarlaud.  Ümarlaual osalesid esindajad Põllumajandusministeeriumist, Eesti Maaülikoolist, Veterinaar- ja Toiduametist, Terviseametist, Terviseameti Nakkushaiguste laborist ning Veterinaar- ja Toidulaboratooriumist.
 
Ettekannetega esinesid:
Liidia Häkkinen (VTL) – VTL kui riiklik referentlaboratoorium;
Piret Kalmus, Birgit Aasmäe (EMÜ) – Loomade mikroobide antibiootikumiresistentsus;
Eve Kukk (VTA) – Zoonoossete haigustekitajate ravimresistentsuse trendidest Euroopa Liidus;
Piret Aasmäe (PÕM) – AMR´i teema Euroopa Komisjonis ja Codex Alimentarius´es;
Jevgenia Epðtein (TA) – Zoonoossed haigustekitajad inimestel ning nende ravimresistentsus Eestis.