Muudatused Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi loomahaiguste diagnostika valdkonnas
04. juuni 2013
 
Alates 01. novembrist 2013 lõpetatakse Tallinna Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis loomade haiguste diagnoosimine. Laboratooriumis jätkub toidutoorme, toidu ja loomasööda mikrobioloogiliste ja keemiliste analüüside läbiviimine ning veterinaarravimijääkide uuringud.
Viimase aastakümne jooksul on toimunud olulised muudatused riikliku järelevalve mahtudes ja laboratoorses diagnostikas kasutatavates uurimismeetodites. Lisaks on muutunud loomakasvatuse struktuur laiemalt. Sellest tulenevalt koondab Veterinaar- ja Toidulaboratoorium kõik loomahaiguste diagnostika uuringud ning erialase kompetentsi kesklaboratooriumisse Tartus.  
Tallinna VTL diagnostika talitus on hetkel ainuke laboratoorium Eestis, kus viiakse läbi teatavaid lindude, kalade ja hobuste viirushaiguste seroloogilisi ja viroloogilisi uuringuid. Neid uuringuid hakatakse edaspidi teostama VTL Tartu laboratooriumis. Üleviimine toimub jooksvalt septembri ja oktoobri kuu jooksul ning selle kohta antakse teavet VTL kodulehel www.vetlab.ee    
Lindude (lindude gripp, Newcastle haigus) ja kalade (VHS, IHN, ISA, SVC, karpkalade herpesviroos) viirushaiguste tekitajate tuvastamine on lisaks viroloogilisele uuringule võimalik ka PCR meetodil, mida juba aastaid teostatakse VTL Tartu laboratooriumi molekulaaranalüüsi osakonnas. Kõiki Tallinna VTL diagnostika talituse poolt pakutavaid bakterioloogilisi, parasitoloogilisi jm uuringuid viiakse läbi ka VTL Tartu laboratooriumis. 
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium on Põllumajandusministeeriumi haldusalas tegutsev riiklik laboratoorium, mille põhitegevus on loomade haiguste laboratoorne diagnoosimine ning toidutoorme, toiduainete ja loomasööda laboranalüüside läbiviimine. Veterinaar- Ja Toidulaboratooriumi kesklaboratoorium asub Tartus ning piirkondlikud laboratooriumid Tallinnas, Rakveres ja Kuressaares. 
 
Lisainfo
Imbi Nurmoja
direktori asetäitja loomahaiguste alal
tel 7386 126; 51 55 026