Euroopa Komisjon on valmis saanud juhise, mis sätestab toidualase teabe esitamisega seotud kiudainete määramise ja analüüsimetoodikad vastavalt Komisjoni määruse (EL) nr 1169/2011 kohaldamisega. 
 
VTL pakub uuele määrusele vastavat analüüsimetoodikat AOAC 2001.03, mis võimaldab määrata ka madalama molekulkaaluga süsivesikpolümeeride (LMWRMD) fraktsioone.
 
Lisainfo:
 
Lisainfo: Vaimi Nõmm
telefon: 738 6100