11. ja 12. juunil 2013 toimus Tartus Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi ruumes laboriteemaline koolitus Eesti Toiduainetööstuse Liidu liikmeile. Koolitusest võttis osa 33 inimest 18 erinevast ettevõttest. Lektoritena astusid ülesse Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi enda spetsialistid ning külalislektorina prof. Mati Roasto Eesti Maaülikoolist. Esimest päeva sisustasid loengud nõuetest laboritele, kasutatavatele metoodikatele ja võrdlevatele analüüsidele. Teine päev oli rohkem praktilise kallakuga, mille käigus oli osalejail võimalus tutvuda toidumikrobioloogia ja keemia osakondades tehtavaga. 
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium tänab kõiki osalejaid.