Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (VTL) lõpetab alates 20. augustist 2013 marutaudivastase vaktsineerimise tõhususe hindamiseks kasutatava FAVN uuringu läbiviimise.
 
Alates 2005. aastast on VTL kantud  tunnustatud  laboratooriumite nimekirja, kellel on õigus teostada uuringuid marutaudi antikehade tiitri määramiseks kodukiskjalistel Euroopa Liidu sisesel reisimise.
 
Viimase 10 aasta jooksul on marutaudialane olukord kogu ühenduse territooriumil oluliselt paranenud. Sellele on arvestataval määral kaasa aidanud Kirde-Euroopa riikides (sh. Eestis) edukalt rakendatud metsloomade suukaudse marutaudivastase vaktsineerimise programmid, mille tulemusel on metsamarutaudi esinemine nii mets- kui koduloomade seas muutunud harvaks. Sellest tulenevalt on Euroopa Komisjon otsustanud lihtsustada lemmikloomade mittekaubanduslikku liikumist Euroopa Liidu sees. 
 
Muudatus Euroopa Liidu seadusandluses on olulisel määral vähendanud vajadust analüüsi järele, millest tulenevalt otsustas VTL uuringu läbiviimise lõpetada ning järgmiseks perioodiks tunnustust mitte taotleda.
 
Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi viroloogia-seroloogia osakonnas Tartus viiakse jätkuvalt läbi marutaudi diagnoosimist haiguse esinemise kindlakstegemiseks nii kodu- kui metsloomadel.
 
Lisainfo: 
Viroloogia-seroloogia osakond, telefon 738 6111 või 506 6687