Hobuste haiguste laboratoorne diagnoosimine Tartus
18. oktoober 2013
 
Alates 21. oktoobrist 2013 toimub hobuste haiguste laboratoorne diagnoosimine Tartus Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi kesklaboratooriumis aadressil Kreutzwaldi 30.
 
Tartu laboratooriumis viikse läbi kõiki hobuste haiguse uuringuid, mida seni teostati Tallinna VTL diagnostika talituses. Lisaks kohapealsele diagnostilisele võimekusele ning kompetentsile on Tartu laboratooriumil kontaktid ja koostöö Euroopa Liidu referentlaboratooriumiga hobuste haiguste alal. Teenuse arendamiseks ning klientide paremaks teenindamiseks teeb VTL koostööd ka teiste lähiriikide loomahaiguste diagnoosimisega tegelevate laboratooriumidega uuringute osas, mida VTL ise ei teosta.
Tartu laboratooriumis viiakse uuringuid läbi erinevates laborites:
  • Seroloogia labor- seroloogilised uuringud (nt INAN, kargtaud, malleus, hobuste herpesviirused). Info telefonil 738 6106
  • Viroloogia labor- seroloogilised ja viroloogilised uuringud (nt EVA, hobuste gripp, piroplasmoos jt). Info telefonil 738 6111
  • Bakterioloogia labor- bakter- ja parasitaarhaigused (sh hobuste nakkav metriit, nõlg jt). Info telefonil 738 6120
Lisaks on Tartu laboris hobuste haigustele üldiselt spetsialiseerunud Triin Tedersoo, peaspetsialist loomahaiguste alal. Kontakt: tel: 738 6116; mobiil: 518 5383; e-post: triin.tedersoo@vetlab.ee.
 
VTL piirkondlikud laboratooriumid Tallinnas, Rakveres ja Kuressaares vahendavad vajadusel proovide saatmist Tartu laboratooriumisse.
 
Lisainfo
Imbi Nurmoja
direktori asetäitja loomahaiguste alal
tel 738 6126; 515 5026