Kalade haiguste laboratoorne diagnoosimine Tartus
25. oktoober 2013
 
Alates 21. oktoobrist 2013 toimub kalade haiguste laboratoorne diagnoosimine Tartus Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi kesklaboratooriumis aadressil Kreutzwaldi 30.
 
Tartu laboratooriumis viikse läbi kõiki kalade haiguse uuringuid, mida seni teostati Tallinna VTL diagnostika talituses. Lisaks kohapealsele diagnostilisele võimekusele ning kompetentsile on Tartu laboratooriumil kontaktid ja koostöö Euroopa Liidu referentlaboratooriumiga kalade haiguste alal. Teenuse arendamiseks ning klientide paremaks teenindamiseks teeb VTL koostööd ka teiste lähiriikide loomahaiguste diagnoosimisega tegelevate laboratooriumidega uuringute osas, mida VTL ise ei teosta.
 
Tartu laboratooriumis viiakse uuringuid läbi erinevates laborites:
  • Viroloogia labor- viroloogilised ja seroloogilised uuringud (nt VHS, ISA, IHN,  IPN, SVC). Info telefonil 738 6111
  • Bakterioloogia labor- bakterhaiguste uuringud. Info telefonil 738 6120
  • Patoloogia labor- parasitoloogilised uuringud (sh uuringud toiduohutuse eesmärgil), kalade lahang, makroskoopiline uuring. Info telefonil 738 6123
  • Molekulaardiagnostilised uuringud- haigustekitajate tuvastamine PCRga (KHV, ISA, VHS, IHN). Info telefoni 738 6121
Lisaks on Tartu laboris kalade haigustele üldiselt spetsialiseerunud Triin Tedersoo, peaspetsialist loomahaiguste alal. Kontakt: tel: 738 6116; mobiil: 518 5383; e-post: triin.tedersoo@vetlab.ee.
 
VTL piirkondlikud laboratooriumid Tallinnas, Rakveres ja Kuressaares vahendavad vajadusel proovide saatmist Tartu laboratooriumisse.
 
 
Lisainfo
Imbi Nurmoja
direktori asetäitja loomahaiguste alal
tel 738 6126; 515 5026
 
 
Haiguste nimede lühendid:
VHS- viiruslik hemorraagiline septitseemia
ISA- lõhilaste infektsioosne aneemia
IHN- kalade vereloomeorganite nekroos
IPN- nakkuslik pankrease nekroos
SVC- karpkala kevadvireemia
KHV- koi herpesviirus