Loomahaiguste laboratoorne diagnoosimine on koondunud Tartusse
28. oktoober 2013
 
Alates 28. oktoobrist 2013 viiakse kõik loomahaiguste laboratoorse diagnoosimisega seonduvad uuringud läbi Tartus Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi kesklaboratooriumis aadressil Kreutzwaldi 30.
 
Seni on loomahaiguste diagnostikaga tegelenud lisaks Tartu kesklaborile ka Tallinna VTL diagnostika talitus, mis lõpetab tegevuse alates 1. novembrist. Kõiki seni Tallinna VTL poolt teostatud uuringuid viiakse läbi Tartu laboratooriumi vastavate osakondade (viroloogia-seroloogia ja bakterioloogia-patoloogia) poolt.
 
Tallinna VTL-s jätkavad tegevust toidumikrobioloogia, keemia ja kromatograafia talitused, kus toimub toidutoorme, toidu ja loomasööda mikrobioloogiliste ja keemiliste analüüside läbiviimine ning veterinaarravimijääkide uuringud. Jätkuvalt on võimalik uurida ka lihasproove keeritsussi (Trichinella spp) esinemisele.
 
VTL piirkondlikud laboratooriumid Tallinnas, Rakveres ja Kuressaares vahendavad vajadusel proovide saatmist Tartu laboratooriumisse.
 
Lisainfo
Imbi Nurmoja
direktori asetäitja loomahaiguste alal
tel 7386 126; 51 55 026