Muudatused loomatervishoiu valdkonna riikliku referentlaboratooriumi volituste osas
03. detsember 2013
 
Alates 27. novembrist 2013 on Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi kesklaboratoorium Tartus nimetatud Põllumajandusministri käskkirjaga riiklikuks referentlaboratooriumiks lindude gripi, Newcastle’i haiguse, kalade haiguste ning muude hobuslaste haigused kui hobuste aafrika katk jaoks.
 
Loomatervishoiu alal on Veterinaar- ja Toidulaboratoorium riiklik referentlaboratoorium järgmistes valdkondades:
Sigade klassikaline katk 
Sigade aafrika katk
Lammaste katarraalne palavik ehk bluetongue
Brutselloos
Suu- ja sõratud
Sigade vesikulaarhaigus
Marutaud ja marutaudivastase vaktsineerimise tõhususe hindamine
Lindude gripp
Newcastle’i haigus
Mesilaste haigused
Kalade haigused
Hobuslaste haigused (muud kui hobuste aafrika katk)
Loomatervishoiu alaste referentlaboratooriumide võrgustikud on loodud eesmärgiga koordineerida Euroopa Liidu liikmesriikide laboratooriumide diagnostikaalast tegevust; aidata kaasa haiguspuhangute kiirele lahendamisele ning haigustekitajate täpsele iseloomustamisele; koostada epidemioloogilisi analüüse; koguda haigustekitajate isolaate; hinnata diagnostikumide jm biopreparaatide nõuetele vastavust; teha koostööd pädevate asutustega jm. Võrgustike tööd koordineerivad vastavate valdkondade Euroopa Liidu referentlaboratooriumid.
 
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium on riikliku referentlaboratooriumi volitusi kandnud juba alates 2004. aastast, mil Eesti liitus Euroopa Liiduga. Tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 882/2004, on kõigil liikmesriikidel kohustus nimetada riiklikud referentlaboratooriumid teatavates loomatervishoiu ja elusloomade ning toidu- ja sööda valdkondades. Kokku on selliseid valdkondi praegu 38, neist loomatervishoiu ja sööda alal 17.
 
 
Lisainfo
Imbi Nurmoja
direktori asetäitja loomahaiguste alal
tel 7386 126; 51 55 026