Põhja- ja Baltimaade veterinaarinstituutide direktorite 2014. aasta koosolek toimus Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis Tartus
26. mai 2014
 
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium võõrustas 14. ja 15. mail Põhja- ja Baltimaade kolleege oma kesklaboratooriumis Tartus. Veterinaarinstituutide juhtide iga-aastaste koosolekute tava sai alguse 2009. aastal Soomes ning on järgnevate aastate jooksul toimunud rotatsiooni korras erinevates riikides. Koostöövõrgustikku kuulub selle loomisest saadik 8 riiki- Soome, Rootsi, Norra, Taani, Island, Läti, Leedu ja Eesti.
 
Töökoosolekutel jagatakse infot eelmise aasta või perioodi jooksul toimunud olulisemate loomahaiguste valdkonna sündmuste kohta. Käsitlemist leiavad mitmed diagnostilised leiud, taudipuhangud, seireküsimused ning teadusprogrammide tulemused. Tavapäraselt leiavad põhjalikumat arutelu piiriülest mõõdet omavad loomahaiguste alased küsimused ning veterinaarinstituutide endi üldist arengut puudutavad ja mõjutavad teemad.
 
Selleaastast, arvult kuuendat, koosolekut kokku võttes nentisid kõik osalejad, et tegemist on väga olulise koostöövõrgustikuga, mis tihendab piirkondliku koostööd. Globaliseeruv majandus ning kaupade sh elusloomade vaba liikumine, esitab uusi väljakutseid ka haiguste diagnoosimisega seotud riiklikele institutsioonidele, kuna ei loomade haigused ega inimese tervisele ohtlikud zoonootilised haigustekitajaid ei tunne riigipiire. 
 
Järgmine koosolek toimub 2015.a mais Islandil.
 
Lisainfo
Imbi Nurmoja
direktori asetäitja loomahaiguste alal
tel 7386 126; 51 55 026