Sigade aafrika katku laboratoorne diagnoosimine

31. juuli 2014
 
Sigade aafrika katku laboratoorne diagnoosimine toimub Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi kesklaboratooriumis Tartus
 
Sigade haigestumisest või hukkumisest, sealhulgas surnud metssigadest, peab loomapidaja viivitamatult teavitama veterinaararsti või maakonna veterinaarkeskust. Maakondade veterinaarkeskuste kontaktid leiab Veterinaar- ja Toiduameti kodulehelt. 
 
Proovid laboratoorsete uuringute läbiviimiseks võtab veterinaararst või veterinaarjärelevalveametnik, kes tagab ka proovide nõuetekohase pakkimise ja transpordi laboratooriumisse. Proovide nõuetekohane võtmine, lekkekindel pakkimine ning surnud loomade teadlik käitlemine on eriti oluline, kuna sigade aafrika katku tekitav viirus on väliskeskkonnas väga vastupidav ning säilib kaua. Vt. proovivõtujuhend
 
Laboratooriumis toimuvad uuringuid erinevates laborites:
  • Viroloogia labor- seroloogilised uuringud, antikehade tuvastamine ELISA meetodil. Info telefonil 7386 111
  • Molekulaardiagnostilised uuringud- viroloogilised uuringud, viiruse tuvastamine reaalaja PCR meetodil. Info telefoni 7386 121
Lisaks on võimalik küsida haiguse ning diagnostika kohta järgmistelt laboratooriumi töötajatelt: 
  • Katrin Mähar, viroloogia-seroloogia osakonna juhataja, tel: 7386 111; mobiil: 50 66 687
  • Imbi Nurmoja, direktori asetäitja loomahaiguste alal, tel: 7386 126; mobiil: 51 55 026
  • Triin Tedersoo, peaspetsialist loomahaiguste alal. tel: 7386 116; mobiil: 51 85 383
VTL piirkondlikud laboratooriumid Tallinnas, Rakveres ja Saaremaal sigade aafrika katku uuringuid läbi ei vii. Haigustekitaja võimaliku leviku minimeerimiseks VTL piirkondlikud laboratooriumid sigade aafrika katku proove edasisaatmiseks Tartu laboratooriumisse ei vahenda.
 
Lisainfo
Imbi Nurmoja
direktori asetäitja loomahaiguste alal
tel 7386 126; 51 55 026
 
 
Infot ja küsimusi sigade aafrika katku kohta saab jätta Veterinaar- ja Toiduameti vihjetelefonile 605 4750. Loe sigade aafrika katku kohta lisaks http://www.vetlab.ee/haiguste tutvustused