Hiljutised inimeste keeritsusstõve puhangud Euroopas
 
09.detsember 2014
 
Detsembris on Veterinaar- ja Toidulaboratooriumile Euroopa Liidu referentlaborist parasiitide alal laekunud info mitmest inimeste trihhinelloosi puhangust Euroopas.
Belgias aset leidnud puhangus on haigestunud vähemalt 9 inimest, nakkusallikana kahtlustati metssealiha, mis oli tõenäoliselt Hispaaniast imporditud. Hiljem on haigestunuid lisandunud. 
Poolas on haigestunud vähemalt 9 inimest, nakkusallikas on vabalt peetava kodusea liha.
 
Tuletame küttidele, seakasvatajatele ja liha tarbijatele meelde, et viimastel aastatel Euroopas toimunud haiguspuhangud on põhjustatud peamiselt kontrollimata metssea liha ja vabapidamisel kodusigade (tingimustes, kus puudub kontroll bioturvalisuse üle) liha söömisest ning sellist nakkusriski ei saa välistada ka Eestis, kus keeritsusside infektsioonid metsloomade seas on endeemilised.
Keeritsussid ei hävi liha külmutamisel, soolamisel, marineerimisel, kuivatamisel. Ainult väga põhjalik kuumtöötlemine surmab vastsed.
Turvaliseks söömiseks on mõistlik kasutada kontrollitud liha.
 
Lisainfo
Age Kärsin, peaspetsialist loomahaiguste alal, 7386116, 5231326, e-post  age.karssin@vetlab.ee