Varasemad uudised                                                                                                                            Tagasi...

14.09.2010 toimus Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis Listeria monocytogenes´e osas volitatud laborite 2. ümarlaud, mille käigus keskenduti kestvuskatsete korraldamise tehnilistele külgedele. 
Ümarlaual osalesid 6 volitatud labori esindajad, samuti esindajad Veterinaar- ja Toiduametist ning tööstuste enesekontrolli-laboratooriumitest. 

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium Tartus alustas Listeria monocytogenes´e tüvede serotüpeerimisalaste uuringutega. Uuringusse on kaasatud mikroobitüved, mida labor on isoleerinud loomahaiguste diagnostiliste uuringute ning toidu mikrobioloogiliste analüüside käigus.
Lisainfo telefonil 73 86 136 või e-posti aadressil toomas.kramarenko@vetlab.ee

Sigade gripi diagnostikavõimalustest VTL-is loe lähemalt>>
Laborisse toodavate-saadetavate toidu- ja söödaproovide (laboratoorsete proovide) kogustest 

Sigade tsirkoviirus 2 ja võõrutusjärgse multisüsteemse kurnatuse sündroomi uurimine VTL-is. 

Alates 1. jaanuarist 2008 lõpetati VTL-is vereproovide analüüsimine loomade ainevahetusliku seisundi hindamiseks (vere biokeemilised uuringud). Loe lähemalt>>

Patoloogilis-histoloogiline diagnostika VTL kesklaboratooriumis
2005. aastast on loomahaiguste laboratoorse diagnostika meetodite nimekirja lisandunud histoloogiline uurimine.

SÖÖTADE UURIMINE VTL-is
Põllumajandusministri käskkirjaga nr 140 22. juunist 2005 on „Söödaseaduse" § 38 lõike 7 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 28.septembri 2004. a määrusega nr 302 „Söödast võetud proovi analüüsimiseks volitatud laboratooriumina tagutsemiseks volitamise kriteeriumid ja volituse taotlemise kord" antud Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi kesklaboratooriumile õigus tegutseda volitatud laboratooriumina söödaproovide analüüsimisel järgmiste näitajate määramiseks...