Uuendatud on proovivõtujuhendit keeritsussi uurimiseks ulukitel
27.04.2015
proovivõtujuhend (pdf)
  • Tuletame meelde, et metssigadel on keeritsussidele uurimiseks meelislihased vastavalt EÜ seadusandlusele (EÜ 2075/2005, III lisa) esijala-,  keele- või vahelihas
  • ·
  • Erijuhud, kui laboratoorium ei saa uuringu tulemuste vastamisel viidata akrediteeritud meetodile (proovi ebapiisav kogus, proovi külmutamine, proov ei ole võetud vastsete meelislihastest või nende lihaste osakaal proovis ei võimalda saada uuringuks vajalikku lihasekogust)