Info jahimeestele kütitud metssigadelt sigade Aafrika katku (SAK) proovide võtmisest, saatmisest ja uurimistulemustest teatamisest
 
01.10.2015
 
Alates 01.10.2015 on saadaval uus juhend jahimeestele: Kütitud metssigadelt sigade Aafrika katku (SAK) uuringuks proovide võtmine, pakkimine ja laborisse saatmine (juhend.pdf).
 
Laboratoorium palub kõigil jahimeestel kes proove võtavad juhendiga eelnevalt tutvuda, kuna SAK on eriti ohtlik loomataud ning proovide ebaõige käitlemine võib põhjustada viiruse levikut. Veel juhib labor tähelepanu, et usaldusväärse uurimistulemuse saamiseks eelduseks on kvaliteetselt võetud proov ning koos prooviga esitatav korralikult ja loetavalt täidetud kaaskiri (kaaskiri.pdf kaaskiri.doc) on väga oluline dokument, mis proovi selle omanikuga seob ning olulist üldinfot annab.
 
Jahimeeste teavitamine kütitud metssigade laboruuringu tulemustest toimub järgmiselt:
 
1.       Informatsioon uuringu tulemuse kohta e-kirjaga, telefonitsi või SMS- uuringu päeval 
2.       Uurimisteade e-kirjaga- väljastatakse kas uuringu päeval või järgmise tööpäeva hommikul
 
Juhul, kui laborisse toodud proovide hulk ületab labori võimsuse on uuringute läbiviimise järjestus järgmine:
 
-          Kodusead
-          Kütitud metssead (Tartu laborisse laekumise järjekorras)
-          Surnuna leitud metssead
 
SAK uuringud viiakse läbi ainult VTL Tartu laboratooriumis (Kreutzwaldi 30, Tartu). Proovide saatmist maakondadest Tartu laboratooriumisse korraldavad maakondlikud veterinaarkeskused http://www.vet.agri.ee/.
 
Lisainfo
Imbi Nurmoja
direktori asetäitja loomahaiguste alal
tel 7386 126; 51 55 026