Onhotserkoosi juhtumid Eesti hirvedel 2015.aastal
16.12.15
 
Proovid hirvede proovidega saabusid laborisse 2015. aasta alguses kahest ulukiliha töötlevast ettevõttest. Rümba ülevaatusel oli leitud nahaaluses koes moodustisi (Foto 1).
Laboris leiti sõlmedest täiskasvanud ümarusse. Ümarussid olid liikumatud, rabeda kutiikuliga, tõenäoliselt võisid osad helmindid looma surmamise ajal olla elusad.
Nahaaluste lümfisõlmede histoloogilisel uurimisel olid preparaadis näha ümarusse ning nende valendikus mikrofilaariad /mikroonhotserke (Foto 2). Parasitaarsõlmede lokalisatsioon, sõlme sisu mikroskoopiline leid ja histoloogiline leid viitasid Onchocercidae sugukonna ümarussidele.
Kahest proovist isoleeritud parasiidid saadeti Soome toiduohutusameti EVIRA Oulu laborisse, kus prof. Antti Oksanen kaasabil määrati parasiidi liik molekulaarsel tasandil.
EVIRA-s eraldati parasiidi DNA ning tehti PCR uuring 12S ja CO1 geenidele. PCR produktid sekveneeriti Haartmani Instituudis ning DNA järjestusi võrreldi geenipangas (GenBank ®) oleva infoga. Mõlemast proovist eraldatud DNA järjestused olid omavahel identsed ning sarnanesid geenipangas oleva ühe Hispaanias ja teise Euroopas (täpsem päritolu pole registreeritud) punahirvedel avastatud Onchocerca flexuosa DNA järjestusega (homoloogsus 99-100%). Oluliselt väiksem homoloogsus oli O.jakutensis'e ja teiste geenipangas olemas olevate onhotserkide liikide DNA järjestustega. 
 
Foto 1. Nahaalused parasitaarsõlmed 
hirvedel (VTL)    
Foto 2. Onhotserkoomi läbilõige (mikroonhotsergid on näha täiskasvanud onhotsergi läbiõikes) (VTL)