Uued  kaaskirjade vormid toidu- ja söödaproovidest analüüside tellimiseks
08.03.2016
 
Oleme uuendanud toidu ja söötade analüüside tellimuse vorme.  Uuel kaaskirja vormil on koondatud erinevad tootegrupid ning keemilised ja mikrobioloogilised analüüsid. Kaaskirja lisas on loetletud laiem  analüüside nimistu tootegruppide kaupa.