Muudatused Rakvere VTL-i töös alates 1. juunist 2016
 
Alates 1. juunist lõpetatakse Rakvere laboris toidu ning reo- ja heitvee keemiliste analüüside tegemine. Piirkonna ettevõtjate jaoks vajalikke veeuuringuid teostab Veterinaar- ja Toidulaboratooriumiga sõlmitud koostööleppe alusel edaspidi OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Jõhvis asuv labor. 
 
Labor jätkab toidu, sööda ja vee mikrobioloogiliste analüüside pakkumist ning samuti salmonella uuringutega tootmise esmatasandilt võetud proovidest ja keeritsusside (Trichinella spp.) uuringutega.
 
Kõiki proove võetakse Rakvere VTL-s endiselt vastu ning toimetatakse vajadusel edasi sama tööpäeva jooksul VTL-i Tallinna ja Tartu laboritesse. 
 
Alates 1. juunist lüheneb proovide vastuvõtuaeg Rakvere laboris.  Esmaspäevast neljapäevani võetakse proove vastu kell 8 -14, reedeti lõppeb proovide vastuvõtt kell 12.  
 
 
Lisainfo ja küsimused: 
 
Heli Reinet, heli.reinet@vetlab.ee, telefon 738 6105
Age Kaljuorg, age.kaljuorg@vetlab.ee, telefon 322 7523