Cronobacter spp. uuringud
09.06.2016
 
Alates juunikuust teostatakse mikrobioloogilisi uuringuid Cronobacter spp. (end. Enterobacter sakazakii) tuvastamiseks piimapõhistes toiduproovides VTL-i Tartu laboris. Analüüsimeetod ISO/TS 22964 on akrediteeritud.
Mikroobi samastamiseks kasutatakse, lisaks tavapärastele biokeemilistele tunnustestidele, uudset MALDI-TOF tehnoloogiat, mis lühendab märkimisväärselt analüüsile kuluvat aega. 
Lisainformatsioon telefonil 738 6103 (toidumikrobioloogia osakond) või e-posti aadressil maiu.kuningas@vetlab.ee