Uus teenus - Mikrobioloogiliste valmissöötmete suutlikkusnäitajate kontroll
09.06.2016
 
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (VTL) pakub teenusena võimalust mikrobioloogiliste valmissöötmete suutlikkusnäitajate hindamiseks ettevõtete enesekontrolli laboritele, kel endil selline võimalus kohapeal puudub. VTL omab esinduslikku referentkultuuride ja –materjalide kogu, mis võimaldab eritüübiliste valmissöötmete kontrolli teostada täpses vastavuses standardi EVS EN ISO 11133 nõuetega. Kontrolli lõppedes väljastatakse VTL-i poolt sertifikaat, kus lisaks hinnatud suutlikkusnäitajate tulemustele esitatakse lisainformatsioon söötmepartii jälgitavuse tagamiseks. Eritüübiliste valmissöötmete valmistamise protsessi ning järgnevate kontrollimeetmete nõuetekohasust on korduvalt hinnatud Eesti Akrediteerimiskeskuse hindamisvisiitide käigus ning need on leidnud alati positiivset äramärkimist.
Huvi korral lisainformatsioon telefonil 738 6103 (toidumikrobioloogia osakond) või e-posti aadressil maiu.kuningas@vetlab.ee.