Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis on võimalik määrata klamüüdia infektsioone uute reaalaja PCR meetoditega. 
 
Klamüdioosid on imetajatel ja lindudel esinevad Chlamydiaceae sugukonna mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonhaigused, mida iseloomustavad patoloogilised muutused erinevates organsüsteemides. Näiteks võivad klamüüdiad põhjustada entsefalomüeliiti, kopsupõletikku, metriiti, aborti, artriiti ja konjunktiviiti. 
 
Klamüüdiad on obligatoorselt rakusisesed Gram-negatiivsed bakterid, millel on unikaalne arengutsükkel, esinedes peremehe rakus elementaarkehakese või retikulaarkehakese vormis. Elementaarkehake on haigustekitaja mittepaljunev vorm, mis vabaneb raku suremisel. Uude rakku sisenedes võtab bakter retikulaarkehakese vormi, millena kasvab ja paljuneb, raku suremisel transformeeruvad retikulaarkehakesed taas elementaarkehakesteks. Elementaarkehakesed on resistentsed keemilistele ja füüsikalistele mõjudele ja võivad väliskeskkonnas eluvõimelisena päevi.
 
Uued PCR analüüsimeetodid:
 
Chlamydia abortus määramiseks (lammaste nakkusliku abordi tekitaja)
Chlamydia psittaci määramine (lindude klamüdioosi tekitaja)
Chlamydia suis määramine (sigade klamüdioosi tekitaja)
Chlamydophila felis määramiseks (kasside klamüdioosi tekitaja)
Chlamydophila pecorum määramiseks (sigade ja mäletsejaliste klamüdioosi tekitaja)
Chlamydiaceae spp määramiseks
Lisainfo
 
Molekulaaranalüüsi osakond, telefon 738 6121
 
Uuringud viiakse läbi VTL Tartu laboratooriumis, Kreutzwaldi 30, Tartu
 
10.04.2018