Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis kinnitati vähikatku juhtum
 
Mai 2018
 
Seoses jõevähkide suure suremusega tuvastati ühes Lõuna-Eesti vähikasvanduses vähikatku tekitaja seen Aphanomyces astaci. 
 
Vähikatk on letaalse kuluga, kõik nakatunud Euroopa vähid surevad. Ameerika vähid on immuunsed ja katkuseene edasi kandjad.
Nakatumine toimub zoospooride kaudu või liigikaaslase söömisel. Seenest tabandub algul koorik, seejärel vähi kesknärvisüsteem. Tekivad muutused vähi käitumises, vähid liiguvad kangelt, tulevad välja päevasel ajal ja nende reageerimisvõime on muutunud. 
 
 
Haiguse sissetoomise vältimiseks tuleb rakendada bioohutusmeetmeid.