Veiste infektsioosse rinotrahheiidi (IRT) vastu vaktsineeritud loomade uuringud
22.10.2018
 
Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis (VTL) on veiste Infektsioosse rinotrahheiidi viiruse (IRTV) vastaste antikehade uuringuteks kasutusel kaks testi: IRTV gB ja IRTV gE.
 
IRTV gB test teeb kindlaks antikehade olemasolu veise vereseerumis ja/või piimas nii metsiku viiruse korral, kui ka loomadel, keda on vaktsineeritud. IRTV gB test ei erista antikehasid tekke põhjuse järgi ega anna infot, kas loom on vaktsineeritud või kokku puutunud metsiku viirusega. 
 
Antikehade tekkepõhjuse selgitamiseks kasutatakse täiendava testina IRTV gE testi. Test võimaldab vaktsineeritud loomade eristamise juhul, kui vaktsineerimiseks on kasutatud markervaktsiini, milles on kustutatud metsikul viirusel esinev antigeen gE. Test otsib gE glükoproteiini vastaseid antikehi, mis markervaktsiini kasutamisel looma organismis puuduvad (vaktsineeritud loomadel ei teki gE vastaseid antikehi). 
 
Uuringutulemuste tõlgendamine:
-          gB positiivne + gE positiivne = loom on kokku puutunud metsiku IRT viirusega
-          gB positiivne + gE negatiivne = loom on vaktsineeritud markervaktsiiniga
-          gB negatiivne = loom ei ole IRT viirusega kokku puutunud
 
Loomade vaktsineerimisstaatuse tuvastamiseks on soovituslik viia läbi mõlemad testid nii IRTV gB, kui ka IRTV gE.  Kui loomade vaktsineerimiseks kasutatakse mitte markervaktsiine ei ole loomade eristamine laboratoorsete testidega võimalik.             
 
Lisainfo 
 
Viroloogia-seroloogia osakond, Katrin Mähar telefon 738 6111, e-post katrin.mahar@vetlab.ee