Koerte brutselloosi uuring 2018-2019
 
Koerte brutselloos on Gram-negatiivse bakteri Brucella canis`e tekitatud nakkushaigus, mis tabandab peamiselt sigimisorganeid, põhjustab nõrkade või elujõuetute kutsikate sündi, kuid võib põhjustada ka letargiat, lümfisõlmede suurenemist, selja- või liigesevalu ning muid terviseprobleeme.
Tekitaja võib põhjustada ka inimeste haigestumist. Diagnoosimine on keeruline, vajalikud on mitmed uuringud.
 
Uuringu korraldaja on Euroopa Liidu referentlaboratoorium brutselloosi alal, ANSES[1].  Uuringu eesmärgiks on ülevaate saamine Brucella levimusest koertel Euroopas (kennelites, kus on sigimisprobleemid), koerte brutselloosi diagnoosimise ja otsusepuu standardiseerimine.
 
Uuringus osalemine on vabatahtlik. Loomaarst võib rakendada vastuvõtu ja menetluste eest tasusid, mille eest maksab loomaomanik. Laboruuringud on omaniku jaoks tasuta. 
Uuringus oodatakse proove koguma väikeloomaarste, kes suhtlevad sihtrühma kuuluvate kennelite omanikega ja osalemiseks peab olema kenneli omaniku nõusolek.
 
Eestis kogub proovid kokku ja teeb esmased uuringud VTL[2] Tartu laboratoorium.
 
Proovide kogumise aeg: kuni 31. mai 2019
 
Valimisse kuulub kennel, kus:
esinevad sigimisprobleemid
on vähemalt üks emane ja vähemalt üks isane koer
omanik on nõus uuringutes osalema
 
Proovid:
Valimisse kuulub iga kenneli kohta üks isane ja üks emane koer, neist vähemalt üks loom on sigimisprobleemidega.
Igalt loomalt võetakse vereproovid ja vastavad sigimisorganite proovid.
Seerum:
4 ml veeniverd ilma antikoagulandita (seerumkatsutis) 
Täisveri:
3 ml veeniverd naatriumtsitraadiga 
Sperma:
2 ml spermat steriilses katsutis (katsutis on kõik kolm sperma fraktsiooni)
Tupetampoon:
1 tupenõre tampooniproov (kuivtampooniga võetud steriilses katsutis)
Aborteerunud loode või platsenta (võimalusel):
steriilses katsutis
Piim (võimalusel):
steriilses katsutis
 
Nõre- ja koeproovide võtmise proovianumaid saab küsida VTL-st;
Proovid võib viia kõigisse VTL-i laboritesse. Kullerfirmaga proovi toimetamine otse VTL Tartu laborisse toimub kokkuleppel VTL-ga.
Proovid saadetakse laboratooriumisse esimesel võimalusel (et jõuaksid kohale 12 tunni jooksul);
Kui proove ei saa kohe saata, siis võib need külmutada. Erandiks on seerumkatsutis vereproov, millest tuleb enne seerum eraldada ja seejärel külmutada.
  
 
Osalejad:
Osaleja Tegevus
Kennel Suhtlus loomaarstiga.
Proovide andmine: üks emane ja üks isane koer (vähemalt ühel neist on sigimisprobleemid).
Loomaarst
Suhtlus kenneliga, omaniku nõusoleku küsimine.
Suhtlus VTL-ga, proovide võtmine ja saatmine VTL-i. Proovidega panna kaasa täidetud küsimustik:
küsimustik.docx 
Küsimustiku online täitmine (lisaks paberkandjal olevale. Link: https://survey.anses.fr/SurveyServer/s/animal_health/CanineBrucellosissurvey/questionnaire.htm
Lisaks täita Informed Owner Consent Form (informatsiooniks tõlge Teavitatud Omaniku Nõusoleku vorm), üks eksemplar panna proovidega kaasa, teine jääb Omanikule. 
Written consent.docx Infoks_Teavitatud Omaniku nõusolek                                    
VTL Suhtlus loomaarstiga.
Vereproovide esmane analüüs kahe seroloogilise meetodiga, uuringutulemused saadetakse loomaarstile.
Proovide saatmine ANSES-esse.
ANSES Täiendavad seroloogilised testid, PCR analüüsid.
Uuringutulemused saadetakse loomaarstile ja VTL-le.
Lõppraporti koostamine ja jätkutegevus.
 
Positiivse tulemuse korral võetakse proovid kenneli kõigilt koertelt.
 
Kontaktid VTL-s Age Kärssin, tel. 7386116, 5231326, age.karssin@vetlab.ee või Triin Tedersoo, tel. 7386122, 5185383, triin.tedersoo@vetlab.ee 
 

[1] ANSES (Prantsusmaa toidu- keskkonna ja töötervishoiu ja ohutuse agentuur) Euroopa Ühenduse referentlaboratoorium brutselloosi alal
[2] VTL - Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, Eesti riiklik referentlaboratoorium (NRL) brutselloosi alal