Koerte ja ulukkoerlaste parasiit Angiostrongylus vasorum on levinud Põhjamaadesse
15.04.2019 
 
Ümaruss Angiostrongylus vasorum (inglisekeelses kirjanduses ka French heartworm) on üks neist parasiitidest, kelle levila on viimaste kümnendite jooksul, arvatavasti kliimaamuutuse ja intensiivsema reisimise tõttu oluliselt laienenud. Värskete teadusartiklite järgi on parasiiti Soomes leitud koerte ja rebastel, Eestis rebastel ja kährikkoertel. Parasiit lokaliseerub oma lõpp-peremehe südames ja kopsuarterites ning põhjustab oma peremeestel angiostrongüloosi, millele on iseloomulik hingeldus, rögaeritus ja köha.