Alates 01.07.2019 koondab Veterinaar- ja Toidulaboratoorium toidu keemiliste analüüside läbiviimise Tartu laborisse.  Toiduproove võetakse ka edaspidi vastu järgmistel aadressidel: 
 
1)      TARTUS, Kreutzwaldi 30
2)      TALLINNAS,  Väike- Paala 3
3)      RAKVERES, Neffi 2, Piira
4)      KURESSAARES, Kohtu 16
 
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium korraldab Tallinnasse, Rakverre või Kuressaarde saabunud proovide edasisaatmise Tartu labori keemia ja/või instrumentaalanalüüsi osakonda.
 
Kontaktisikuteks Tartus on keemia osakonna juhataja Madis Paalo, madis.paalo@vetlab.ee, tel: 738 6110 ja instrumentaalanalüüsi osakonna juhataja Marju Kägo, marju.kago@vetlab.ee, tel: 738 6115
 
Veterinaar-ja Toidulabortooriumil on hea meel pakkuda oma klientidele usaldusväärset laboriteenust ja ekspertnõuannet toodete ohutuse ja kvaliteedi kontrollimiseks.