Kodulehelt on leitav loomahaiguste uuringute teostamiseks kuluv aeg
09. august 2019
 
Alates juulist 2019 on loomahaiguste laboratoorsete uuringute nimekiri saadaval ka täiendatud versioonis (Analüüside teostamise aeg). Täiendatud versioon sisaldab lisaks hinnakirjale ka infot uuringu läbiviimiseks kasutatava metoodika ja selle akrediteerituse kohta ning näitab ära uuringu läbiviimise aja (maksimaalse tööpäevade arvu proovimaterjali laborisse saabumisest kuni vastuse väljastamiseni). Sõltuvalt olukorrast on võimalik, et klient saab tulemuse kiiremini, kui on näidatud maksimaalne aeg, kuid siiski on oluline proovivõttu kavandades ja uurimistulemust oodates pidada silmas uuringuteks kuluvat aega.
 
Kui informatsioon analüüsimetoodikate akrediteeritusse kohta on olnud ka seni leitav eraldi lisas (akrediteerimisulatus), siis informatsioon uuringute läbiviimise aja kohta on kodulehel esmakordselt.
 
Kiireloomulistel juhtudel palub laboratoorium kliente uuringuid teostava osakonnaga eelnevalt ühendust võtta (kontakt ja koosseis Tartu). 
 
Lisainfo uuringuid teostavast osakonnast.
 
Bakterioloogia-patoloogia osakond:
·Bakterioloogia labor- 7382 120
·Patoloogia labor- 7386 123
Viroloogia-seroloogia osakond:

·Viroloogia labor- 7386 111
·Seroloogia labor- 7386 116
Molekulaaranalüüsi osakond: 7386 121