Viis aastat tagasi diagnoositi Eestis esmakordselt sigade Aafrika katk
 
03. september 2019
 
Esimene sigade Aafrika katku (SAK) nakatunud metssiga Eestis leiti 2. septembril 2014. aastal Valgamaalt Läti piiri lähedalt. Esimene SAK diagnoos kinnitati Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) poolt 8. septembril 2014, pärast Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi (VTL) tulemuste kinnitamist Euroopa Liidu referentlaboratooriumis (EURL) Madriidis. 2014. a jätkus SAK viiruse levik Eesti metssigade populatsioonis. Lisaks Valga maakonnale leiti nakatunud loomi Viljandi ja Võru maakondades, Lõuna-Eesti kõrval diagnoositi SAK viirus ka Ida-Virumaal. 2015. ja 2016.a liikus SAK viirus kiiresti läbi Eesti metssigade populatsiooni põhjustades paljudes piirkondades loomade massilist suremust. 2016.a lõpuks oli haigust leitud kõigis maakondades va Hiiumaa, kust haigust pole leitud tänaseni (Tabel 1). Alates 2018.a aprillist võib täheldada nakatunud või nakkusega kokku puutunud metssigade arvu vähenemist, kusjuures eriti oluliselt on vähenenud viirust kandvate metssigade arv. 
 
Tabel 1. Ajavahemikul jaanuar 2014 kuni august 2019 Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis SAK-le uuritud mets- ja kodusigade arv ning SAK positiivsete metsigade ning puhangufarmide arv.
  2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Uuritud metssigade arv 1 056 9 565 15 978 9 574 4 961 3 012
SAK positiivsete metssigade arv 73 1095 1570 866 284 62
SAK pos metssigade % 6,9% 11,4% 9,8% 9,0% 5,7% 2,1%
Uuritud kodusigade arv 2 100 6 618 8 728 11 128 6 989 4027
SAK puhangute arv kodusigade farmides 0 18 6 3 0 0
*jaanuar kuni august
 
Kui kõik loomapidajad ning jahimehed järgivad ka edaspidi haiguse leviku tõkestamiseks kehtestatud meetmeid sh bioohutusnõudeid, siis võimalus uute nakatunud loomade leidmiseks väheneb suure tõenäosusega veelgi.
 
Lisainfo: Imbi Nurmoja, direktori asetäitja loomahaiguste alal- 7386 126, imbi.nurmoja@vetlab.ee