26. septembril toimus Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis linnukasvatajate infopäev 
 
Oktoober 2019 
 
Seoses hobilindude pidamise laialdasema levikuga viimastel aastatel toimus 26. septembril Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis Tartus koolituspäev linnukasvatajatele. Koolituspäeva initsieeris Eesti Linnukasvatajate Selts ning see oli suunatud seltsi liikmetele. Koolitusel keskenduti Eestis aktuaalsetele teemadele, milleks olid Mareki haigus, salmonelloos, lindude bakterhaigused ning antibiootikumiresistentsus lindudel. 
 
Linnuhaiguste koolituspäeva korraldas ja viis läbi Veterinaar- ja Toidulaboratoorium.