Veterinaar- ja Toidulaboratoorium osaleb Euroopa Liidu poolt rahastatavas üleeuroopalises projektis „Echinococcus multiloculatis ja Echinococcus granulosus s.l. diagnostiliste meetodite arendamine ja välja töötamine Euroopas"
 
Ehhinokokk-paelussid on parasiidid, kes nakatavad oma elu jooksul kaht peremeest – kiskjat, kes on parasiidi lõpp-peremees ning taim- või segatoidulist looma, kes on parasiidi vaheperemeheks. Paelussid tekitavad ohtlikku haigust – ehhinokokkoosi, oma vaheperemeestel, kelleks võib olla ka inimene. Ehhinokokk-paelussid on osades Euroopa piirkondades väga levinud ning need esinevad ka Eestis.
 
Ehhinokokk-paelusside levik tootmis- või metsloomadel on, olenevalt piirkonnast, võrdlemisi hästi teada. Samas ei ole metoodikaid, mis võimaldaks parasiidi kiiret ning usaldusväärset määramist toidust või elusloomadest. Seetõttu pole ka infot inimese nakatumise teedest; arvatakse, et nakkus kandub inimesele parasiidi munadega saastunud toidu kaudu.
 
Projekti eesmärkideks on 1) välja töötada spetsiifilised ja tundlikud geneetilised meetodid ehhinokokk-paelusside kiireks ja usaldusväärseks tuvastamiseks toidus 2) saada parem ülevaade nende parasiitide levimusest Euroopas ning nakatumisvõimalustest toidu kaudu 3) välja töötada ühtsed, üleeuroopalised metoodikad ehhinokokk-paelusside tuvastamiseks ja laborite pädevuse hindamiseks. 
Projektis osaleb 21 uurimisasutust ja laborit Euroopast ja mujalt maailmast, Eestist lisaks Veterinaar- ja Toidulaboratooriumile ka Tartu Ülikool.
 
Projekt algab 1. jaanuaril 2020 ning kestab 2,5 aastat
 
 
Projekti „Echinococcus multilocularis ja Echinococcus granulosus s.l. diagnostiliste meetodite arendamine ja välja töötamine Euroopas" rahastab Euroopa Liit läbi Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi toetuslepingu nr. 773830.
 
 
Lisainfo: Epp Moks 
Bakterioloogia-patoloogia osakonna juhataja
Tel 7386 139