Vee keemiline ja füüsikaline uurimine
HINNAD KEHTIVAD ALATES 01.01.2018
Uuringu, analüüsi nimetus Proovi
hind 
(EUR)
Käibe-
maks 
(EUR)
Hind
km-ga 
(EUR)
Ammoonium 7,62 1,52 9,14
Boor 14,42 2,88 17,30
Elektrijuhtivus 4,52 0,90 5,42
Fluoriidid 7,83 1,57 9,40
Fosfaadid 7,74 1,55 9,29
Hägusus 4,52 0,90 5,42
Üldkloor 5,96 1,19 7,15
Vaba kloor 5,96 1,19 7,15
Seotud kloor 11,92 2,38 14,30
Vaba kloor+ seotud kloor 11,92 2,38 14,30
Raud 13,67 2,73 16,40
Kaltsium 6,46 1,29 7,75
Magneesium 12,92 2,58 15,50
Üldkaredus 6,46 1,29 7,75
Kaltsium+ magneesium 12,92 2,58 15,50
Kaltsium+ magneesium+ karedus 12,92 2,58 15,50
Magneesium+karedus 12,92 2,58 15,50
Kloriidid 7,27 1,45 8,72
Kuivjääk 5,33 1,07 6,40
Lõhn ja maitse 3,38 0,68 4,06
pH 4,52 0,90 5,42
Nitraadid ja nitritid* 12,58 2,52 15,10
Nitritid 7,40 1,48 8,88
Oksüdeeritavus  8,17 1,63 9,80
Sulfaadid 8,19 1,64 9,83
Tsüaniid 14,60 2,92 17,52
Värvus 4,21 0,84 5,05
Väävelvesinik  (H2S) 9,55 1,91 11,46
Mööduv karedus (mmol/l) 6,46 1,29 7,75
Üldleelisus (vesinikkarbonaadid HCO3-) mg/l 6,46 1,29 7,75
Metallide määramine vees
Arseen 31,67 6,33 38,00
Plii 24,34 4,87 29,21
Kaadmium 24,34 4,87 29,21
Elavhõbe 25,06 5,01 30,07
Mangaan 24,34 4,87 29,21
Nikkel 24,34 4,87 29,21
Kroom 24,34 4,87 29,21
Vask 19,97 3,99 23,96
Naatrium 14,05 2,81 16,86
Kaalium 14,05 2,81 16,86
Tsink 19,97 3,99 23,96
Alumiinium 13,67 2,73 16,40
Molübdeen
13,67
2,73
16,40
Ühe metalli määramine ICP-MS meetodil*
29,55
5,91
35,46
Iga järgnev metall samast proovist ICP-MS meetodil*
9,26 1,85 11,11
*Hind kehtib alates 16.04.2018