Haiguste tutvustused
Ehhinokokoos
Ehhinokokid (Echinococcus) on väikesed, vaid mõne millimeetri pikkused paelussid, kes kuuluvad neljanapaliste (Cyclophyllidea) seltsi paeluslaste (Taeniidae) sugukonda. Eestis on registreeritud liikide Echinococcus multilocularis ning Echinococcus granulosus esinemine.
Arenemistsükli põhjal on ehhinokokid kaheperemehelised biohelmindid. 
 
I. Definitiivsetel ehk lõpp-peremeestel (koerad jt. karnivoorid) parasiteerib Echinococcus spp. peensooles, põhjustades intestinaalset ehhinokokoosi, mis kulgeb subkliiniliselt või iseloomustub seedehäirete ja kõhnumisega.
 
II. Vaheperemeestel (lambad, veised, sead, ulukmäletsejalised, närilised, inimene) tabanduvad ehhinokokkide larvotsüstidega siseelundid, peamiselt maks ja kops. 
 • Inimesele on nakkusohtlik karnivooride väljaheidetega keskkonda sattunud ehhinokoki munade sattumine seedekulglasse.
 • Tapaloomade maksas ja kopsus parasiteerivad ehhinokokipõied inimest ei nakata.
 
Skeem 1. Echinococcus spp. arengutsükkel (CDC)
 
E. granulosus.
Alla neelatud onkosfäär  vabaneb vaheperemehe peensooles, tungib läbi sooleseina ja kandub verevooluga erinevatesse elunditesse, kus 6-15 kuuga areneb hüdatiidtsüst e. ehhinokokipõis 
(E. hydatidosus). Vastne valmib 4-5 kuu jooksul pärast nakatumist. Larvotsüstid on ümbritsetud mitmekihilise kapsliga, millest seesmine on germinatiivne ja produtseerib päiseid. Tsüstid püsivad vaheperemehe elundites aastaid. Arenemistsükkel jõuab lõpuni, kui koer või mõni teine lõpp- e. definitiivne peremees sööb vaheperemehe siseelundeid, milles on protoskloolekseid sisaldavad põied. Skooleksid kinnituvad peensoole seina ja arenevad täiskasvanud paelussiks, kelles hakkavad 47.-61. päeval pärast hüdatiidtsüsti allaneelamist moodustuma nakkusvõimelised munad. Ainsast tsüstist võib areneda tuhandeid täiskasvanud ehhinokokke, kelle elukestus on keskmiselt 5-6 kuud, maksimaalselt 1 aasta. Munade väljutamine lõpeb 6-10 kuuga. Vaheperemehest koduloomad võivad nakkuse saada ka hiljem, kuna parasiidimunad on väliskeskkonnas resistentsed.
 
E. multilocularis
Parasiidimuna allaneelamisel areneb vaheperemehe (närilise või muu pisiimetaja, harva inimese) maksas vastsevorm larvotsüst E. alveolaris, mis on väikeste hallikasvalgete poolläbipaistvate põiekeste kobar, mis on kiire kasvuga ja võib anda veresoonte kaudu levides metastaase. Umbes 1-1,5 kuu pärast sisaldab see nakkusvõimelisi protoskoolekseid. Vaheperemehe organite söömisel arenevad protoskooleksid lõppperemehe sooles  täiskasvanud paelussideks ja 33. päeval hakkab loom väljutama juba nakkusvõimelisi mune. E. multilocularis`e elukestus on keskmiselt 3,5 kuud. Vaheperemehed nakatuvad parasiidimune alla neelates.
 
Parasiidi peremehed
Täiskasvanud parasiit
Lõpp- peremees/
haiguse nimetus
Vaheperemees
Echinococcus spp. larvotsüst
Echinococcus granulosus Koer,
ulukkoerlased
 
Sõralised (veis, lammas, siga), hobune.
Uluksõralised.
Inimene
Echinococcus hydatidosus
Echinococcus multilocularis
Rebane
koer, kass, kährikkoer, hunt
Närilised,
veis, hobune, siga
Inimene
Echinococcus alveolaris
 
Laboratoorne diagnostika.
 
I. Definitiivsetel ehk lõpp-peremeestel
 • lemmikloomadel (koer, kass) uuritakse rooja küpsete paelussilülide suhtes.
 • roojaproov peab olema värske
  parema tulemuse annab rooja uurimine lahtisti  (arekoliin hüdrobromiid või arekoliin atsetarsool) kasutamise järgselt. 
   
 • ulukloomadel (rebane, hunt) uuritakse peensoolt paelussi suhtes
  peensool peab olema ligeeritud mõlemast otsast
NB! Proovi võtmine peab toimuma kaitsekinnastes ning võetud proov saadetakse laborisse anumas, mis on lekkekindel.
 
II. Vaheperemeestel
 • Tapasaaduste (siseorganid) veterinaarkontrolli käigus saadetakse larvaalse ehhinokokoosi suhtes kahtlane proov laborisse  mikroskoopilisele ja histoloogilise uurimisele.
 
Kinnitavaks uurimiseks kasutatakse molekulaaranalüütilist uurimismeetodit. Seda analüüsi on võimalik tellida EÜ referentlaborist või mõnest teisest laborist, kus antud meetod kasutusel on.
 
Täiendav info bakterioloogia-patoloogia osakonnast telefonil 738 6120.