Loomakorjuste ning organmaterjali uurimine Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis
 
19.04.2016
 
 
Loomakorjuste ja loomadelt võetud organmaterjali uuringuid haiguste diagnoosimiseks, surma- või hukkumise põhjuste selgitamiseks teostatakse ainult Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi (VTL) Tartu laboratooriumis. Samas toimuvad ka aborteerunud loodete ja lootekestade uuringud abordi põhjuste selgitamiseks ning marutaudi kahtlusega loomade uuringud marutaudi diagnoosimiseks.
 
Saatja informeerib loomakorjuse või organmaterjali saatmisest labori bakterioloogia- patoloogia osakonda ette. Sellega tagatakse, et uurimiseks saadetakse õige proovimaterjal ning seda hoitakse enne laborisse jõudmist uuringu nõuetele vastavalt. 
 
Suuremate loomade ning hulgisuremuse korral võtab veterinaararst korjustelt laboratoorseteks uuringuteks organmaterjali, korjuseid laborisse ei saadeta. Marutaudi uuringuks saadetakse laborisse üldjuhul looma pea; veise, hobuse ja teiste suurte loomade puhul aju.
 
Säilitamine
 
Loomakorjus ja muu uurimismaterjal toimetatakse laborisse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2 päeva pärast looma surma. Kui korjuse kohene laborisse viimine ei ole võimalik, siis säilitatakse seda jahedas, soovitavalt temperatuuril +2…+8⁰C. Organmaterjali säilitatakse üldjuhul samuti jahutatuna, kuid erijuhtudel võib olla vajalik proovide külmutamine.
 
Pakkimine
 
Äsja surnud/hukatud/hädatapetud looma korjus v organmaterjal jahutatakse enne pakkimist, et vältida uurimismaterjali kiiret roiskumist transpordil. 
 
Kõik diagnostiliseks uuringuks saadetavad proovid sh korjus pakitakse lekkekindlalt, kasutades vajadusel mitut puhast kilekotti. Soovitav on panna sisemise kilekoti ümber paberkäterätte või muud imavat materjali, mis imaks võimaliku lekke korral vedeliku. Oluline on, et väline pakend on ka väljastpoolt puhas. Kui korjuseid või proove on rohkem kui üks, siis pakendid märgistatakse. Organmaterjali saatmisel pakitakse iga organ eraldi puhtasse kilekotti. Eriti oluline on, et soole- ja maosisu ei saastaks teisi proove.
 
Võimalusel kasutatakse transpordil termokasti ja külmakehasid, et tagada temperatuur +2…+8⁰C.
 
Info laborile
 
Koos uurimismaterjaliga saadetakse laborisse korrektselt täidetud kaaskiri, kus on loomaomaniku ja loomaarsti nimi, aadress ja kontaktid (kaaskirja vormid); andmed loomaliigi, vanuse, soo, proovi võtmise koha ja aja, kliinilise pildi ning epidemioloogiliste andmete kohta. Kaaskirjale on oluline lisada ka teave kasutatud ravimite ning looma surma aja kohta. Andmed juhtumi anamneesi kohta abistavad diagnoosimist.
 
Kui lemmikloomade lahangul ei tuvastata ohtlikku loomataudi on kokkuleppel võimalik loom omanikule tagastada.
 
VTL-i piirkondlikud laboratooriumid Tallinnas ja Rakveres loomade korjuseid, organmaterjali ning marutaudi kahtlusega materjali Tartu laborisse vahendamiseks vastu ei võta.
 
Lisainfo
 
Täiendav info bakterioloogia-patoloogia osakond, telefon 7386 123 või 7386 120.
 
Uuringud viiakse läbi VTL Tartu laboratooriumis, Kreutzwaldi 30, Tartu