Veeanalüüside paketid
Joogiveeallikana kasutatav põhjavesi-3. pakett
HINNAD KEHTIVAD ALATES 01.07.2019
Uuritavad näitajad                                                                                 
Paketi 
hind km-ta (EUR)
Käibe-
maks 
(EUR)
Paketi 
hind km-ga (EUR)
Joogivee kontroll- 3. pakett (joogiveallikana kasutatav põhjavesi),
sealhulgas:
177,83
35,57
213,40
Ammoonium
 
 
 
Hägusus
 
 
 
Elektrijuhtivus
 
 
 
Fluoriid
 
 
 
Kloriid
 
 
 
Lõhn
 
 
 
Mangaan AAS grafiitahju meetodil
 
 
 
Naatrium  AAS leegi meetodil
 
 
 
Kaalium AAS leegi meetodil
 
 
 
Nitraat
 
 
 
Nitrit
 
 
 
Oksüdeeritavus 
 
 
 
Raud
 
 
 
Sulfaat
 
 
 
Magneesium (arvutuslik)
 
 
 
Kaltsium
 
 
 
Üldkaredus
 
 
 
Üldleelisus ( vesinikkarbonaadid)
 
 
 
pH
 
 
 
Värvus
 
 
 
Coli-laadsed +Escherichia coli
 
 
 
Enterokokid
 
 
 
Kolooniate arv (22 ˚C)
 
   
 
Pakettidele saab lisada näitajaid üldhinnakirjast >>