Veeanalüüside paketid
Joogivee tavakontroll-1. pakett
HINNAD KEHTIVAD ALATES 01.07.2019 
Uuritavad näitajad                                                         
Paketi 
hind km-ta 
(EUR)
Käibe-
maks 
(EUR)
Paketi 
hind km-ga 
(EUR)
Joogivee tavakontroll- 1. pakett, 
sealhulgas:
37,56
7,51
45,07
Coli-laadsed +Escherichia coli
 
 
 
Kolooniate arv (22 ˚C)
 
 
 
Hägusus
 
 
 
Elektrijuhtivus
 
 
 
Lõhn, maitse
 
 
 
Värvus
 
 
 
pH
 
  
 
Pakettidele saab lisada näitajaid üldhinnakirjast >>