Veeanalüüside paketid
Joogivee kontroll-2. pakett
HINNAD KEHTIVAD ALATES 01.07.2019
Uuritavad näitajad                                                                 Paketi
hind km-ta 
(EUR)
Käibe-
maks 
(EUR)
Paketi
hind km-ga 
(EUR)
Joogivee kontroll- 2. pakett,
sealhulgas:
89,23 17,85 107,08
Coli-laadsed +Escherichia coli      
Ammoonium      
Hägusus      
Elektrijuhtivus      
Lõhn, maitse      
Värvus      
pH      
Raud      
Nitraat      
Nitrit      
Oksüdeeritavus      
Üldkaredus      
 
Pakettidele saab lisada näitajaid üldhinnakirjast >>