Veeanalüüside paketid
Joogivee kontroll-2. pakett
HINNAD KEHTIVAD ALATES 01.07.2019
Uuritavad näitajad                                                                 Paketi
hind km-ta 
(EUR)
Käibe-
maks 
(EUR)
Paketi
hind km-ga 
(EUR)
Joogivee kontroll- 2. pakett,
sealhulgas:
89,2317,85107,08
Coli-laadsed +Escherichia coli   
Ammoonium   
Hägusus   
Elektrijuhtivus   
Lõhn, maitse   
Värvus   
pH   
Raud   
Nitraat   
Nitrit   
Oksüdeeritavus    
Üldkaredus   
 
Pakettidele saab lisada näitajaid üldhinnakirjast >>