Veeanalüüside paketid
Joogiveeallikana kasutatav põhjavesi-3. pakett
HINNAD KEHTIVAD ALATES 01.01.2018
Uuritavad näitajad                                                                                             
Paketi
hind(EUR)

Käibe-
maks (EUR)
Paketi
hind
km-ga (EUR)
Joogivee kontroll- 3. pakett (joogiveallikana kasutatav põhjavesi),
sealhulgas:
152,42 30,48 182,90
Ammoonium      
Hägusus      
Elektrijuhtivus      
Fluoriid      
Kloriid      
Lõhn      
Mangaan      
Naatrium      
Kaalium      
Nitraat      
Nitrit      
Oksüdeeritavus      
Raud      
Sulfaat      
Magneesium      
Kaltsium      
Üldkaredus      
Üldleelisus (vesinikkarbonaadid)      
pH      
Värvus      
Coli-laadsed +Escherichia coli      
Enterokokid      
Kolooniate arv (22 ˚C)      
Pakettidele saab lisada näitajaid üldhinnakirjast >>