Veeanalüüside paketid
Heitvesi-6. pakett
HINNAD KEHTIVAD ALATES 01.07.2019
Uuritavad näitajad                                                   Paketi
hind km-ta 
(EUR)
Käibe-
maks 
(EUR) 
Paketi
hind km-ga 
(EUR)
Hetvesi- 6. pakett, sealhulgas:101,4620,29121,75
Hõljuvaine   
Üldlämmastik   
Üldfosfor   
pH   
Keemiline hapnikutarve (KHT)   
Bioloogiline hapnikutarve (BHT 7)   
 
Pakettidele saab lisada   näitajaid üldhinnakirjast >>