Veeanalüüside paketid
Heitvesi-6. pakett
HINNAD KEHTIVAD ALATES 01.01.2018
Uuritavad näitajad
Paketi hind
km-ta (EUR)

Käibemaks
(EUR)

Paketi hind
km-ga (EUR)
Hetvesi- 6. pakett, sealhulgas: 94,57 18,91 113,48
Hõljuvaine      
Üldlämmastik      
Üldfosfor      
pH      
Keemiline hapnikutarve (KHT)      
Bioloogiline hapnikutarve (BHT 7)      
Pakettidele saab lisada   näitajaid üldhinnakirjast >>