Haiguste tutvustused
Rooja ja soolesisu parasitoloogilised uuringud
06. mai 2015
 
1.Proovide kvalitatiivne uurimine
Leitud parasiidimunadel, (oo)tsüstidel ja leitud vegetatiivsetel vormidel määratakse võimalusel taksonoomiline kuuluvus liigi tasandil ning märgitakse nende ligikaudne hulk (üksikult, keskmiselt, rohkesti, massiliselt).
 
Tabel 1. Uurimismeetodid, uurimiseesmärgid ja uuritavad loomaliigid. 
Uurimismeetodid
Uurimisesmärgid
Loomad
Natiivpreparaadi meetod
 
 
Balantidium coli vegetatiivsed vormid ja püsitsüstid
siga
Toxocara canis munad
kutsikad
Histomonas meleagridis
kana, kalkun
 
Settimismeetod
Imiusside (Trematoda) munad
mäletsejalised, kass, koer, linnud 
Kidakärssusside (Acanthocephales) munad
siga, koer, kass, veelinnud
 
Flotatsioonimeetod
Paelusside (Cestoda) munad
Mäletsejalised, hobune,  koer, kass, küülik, linnud
Ümarusside (Nematoda) munad
Mäletsejlised, hobune, siga, koer, kass, küülik, linnud
Koktsiidide (Coccidia) ootsüstid
Mäletsejlised, siga, koer, kass, küülik, linnud
Väljarändemeetod
 
 
 
 
Kopsuusside vastsed
Dictyocaulus spp.
veis, lammas
Muellerius capillaris
lammas
Protostrongylus rufescens
lammas
Cystocaulus ocreatus
lammas
Syngamus trachea
kana, kalkun, kanalised
Kombineeritud
meetod
Kopsuusside Metastrongylus spp. munad
siga
Helmintoskoopia
Paelusside (Cestoda) lülid
Mäletsejalised, koer, kass, küülik, linnud
Ümarussid (Nematoda)
Mäletsejalised, siga, hobune, koer, kass, küülik, linnud
Parasitoskoopia
Maokiinivastsed
hobune
Immunofluorestsentne
uurimismeetod
Gardia spp tsüstid
Mäletsejalised, siga, karnivoorid
Cryptosporidium spp. ootsüstid
Mäletsejalised, hobune, siga, karnivoorid, kana, kalkun
 
2. Proovide kvantitatiivne uurimine
Kvantitatiivse uurimismeetodiga määratakse parasiidimunade ja –tsüstide arvu massiühiku kohta (arv/g). 
Tulemuse järgi hinnatakse:
  • invasiooni intensiivsust
  • dehelmintiseerimise tõhusust (uuring enne ja pärast dehelmintiseerimist)
2.1. Koproproovide kvantitatiivne uurimine viiakse VTL –s  läbi McMasteri meetodiga. 
 
Tabel 2. Uurimismeetodite valik sõltuvalt loomaliigist ja uurimiseesmärgist.
Loomad
Uurimismeetodid
Uurimiseesmärgid
Mäletsejalised:
veis, lammas,
kits, põder,
hirv, metskits
flotatsioonimeetod
paelussi- ja ümarussimunad, koktsiidide ootsüstid
settimismeetod
imiussimunad
väljarändemeetod
kopsuussivastsed
helmintoskoopia
paelussilülid, ümarussid
immunofluorestsentne*
 
lambliate ja krüptosporiidiumi tsüstid
Hobune
 
 
flotatsioonimeetod
paelussi- ja ümarussimunad
helmintoskoopia
paelussilülid, ümarussid,
parasitoskoopia
maokiinivastsed
 
Siga, metsiga
flotatsioonimeetod
ümarussimunad, koktsiidide ootsüstid
kombineeritud meetod
kopsuussimunad
natiivpreparaat
vegetatiivsed balantiidid ja balantiidide püsitsüstid
helmintoskoopia
ümarussid
immunofluorestsentne*
 
lambliate ja krüptosporiidiumi tsüstid
Karnivoorid:
Koer, kass, karusloomad,
ulukkarnivoorid
 
flotatsioonimeetod
paelussi- ja ümarussimunad, koktsiidide ootsüstid
settimismeetod
imiussi- ja kidakärsussimunad
helmintoskoopia
paelussilülid, ümarussid
immunofluorestsentne*
 
lambliate ja krüptosporiidiumi tsüstid
Küülik, jänes
flotatsioonimeetod
paelussi- ja ümarussimunad, koktsiidide ootsüstid
helmintoskoopia
ümarussid
helmintoskoopia
paelussilülid, ümarussid
Närilised:
hiir, rott
 
helmintoskoopia
paelussilülid, ümarussid
flotatsioonimeetod
paelussi- ja ümarussimunad, koktsiidide ootsüstid
 
Merisiga
helmintoskoopia
paelussilülid, ümarussid
flotatsioonimeetod
paelussi- ja ümarussimunad, koktsiidide ootsüstid
natiivpreparaat
vegetatiivsed balantiidid ja balantiidide püsitsüstid
 
Kana
Kalkun
flotatsioonimeetod
paelussi- ja ümarussimunad, koktsiidide ootsüstid
settimismeetod
imiussimunad
väljarändemeetod
kopsuussivastsed
helmintoskoopia
paelussilülid, ümarussid
 
Veelinnud:
part, hani
flotatsioonimeetod
paelussi- ja ümarussimunad, koktsiidide ootsüstid
settimismeetod
imiussi- ja kidakärssussimunad
helmintoskoopia
paelussilülid, ümarussid
 
* Vastavalt näidustusele.
 
Proovide võtmine laboratoorseks uuringuks vaata proovivõtujuhend.