Haiguste tutvustused
Veiste neosporoos
16.12.2015
 
Algloomtõbi, mis põhjustab veistel aborte peamiselt teisel või kolmandal trimestril. 
 
Tekitaja
Neospora caninum on parasiitne eosloom.
 
Haigusest
Definitiivseteks peremeesteks on koerlased, kes eritavad roojaga N. caninum ootsüste. Veised on vaheperemehed, kes nakatuvad koerlaste ootsüstidega saastunud sööda ja joogiveega. Nakatumisel tekivad veistel koetsüstid. 
Haigestumine võib olla sporaadiline, võivad ka esineda abortide puhangud, samuti korduvad abordid. Elusalt sündinult vasikad võivad olla kliiniliselt haiged või terved, kuid kaasasündinud nakkuskandvusega. Haigustunnusteks vasikatel on neuroloogilised häired. 
Püsiinfitseeritud loomadel toimub nakkuse vertikaalne levik – tiinuse ajal koetsüstid aktiveeruvad, tahhüsoidid liiguvad läbi platsenta lootesse.
Abordid võivad esineda aastaringselt. 
 
Esinemine (levik)
Haigus on levinud kõikjal maailmas. Eestis uuritud veistest 2.5% leiti antikehasid, tekitajatega olid kokku puutunud enam kui kolmandik uuritud karjadest (Lassen jt. 2011).
 
 
Laboratoorne diagnoos
Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis on võimalik määrata N. caninum vastaste antikehade sisaldust verest ja piimast ELISA meetodil.
 
Uuringud tehakse Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis (Tartu, Kreutzwaldi 30).
Proovide võtmine laboratoorseks uuringuks
Proovideks võetakse vereseerumeid
 
Lisainfo
Viroloogia-seroloogia osakond, seroloogia labor telefon 7 386 106