Haiguste tutvustused
Mesilaste akuutne paralüüs (Bee Acute Paralysis-ABP), Mesilaste deformeerunud tiiva viirus (Deformed Wing Virus-DWV)
05.08.2019
 
Mesilasel on seni identifitseeritud ligikaudu 24 viiruse liiki, sealhulgas ABPV ja DWV.
Nakkusel on horisontaalne ülekanne (oraal-fekaalsel teel ning Varroa destructor lestadega) ning vertikaalne ülekanne (esineb munasarjades, seemnevedelikus). ABP ja DWV esineb ka Euroopas, sealhulgas Eestis.
 
 
ABP
DWV-A and DWV-B
Tekitaja
ABPV, RNA-viirus, Distictoviridae.
Kirjeldatakse kui põhilist faktorit, mis põhjustab suremust Varroa lestadega nakatunud mesilastel.             
DWV, RNA-viirus, Distictoviridae. Viirus paljuneb ka Varroa lestades, kuid on leitud ka piirkondades, kus Varroa ei levi.
Levib
Viiruse kõrgpunkt on suvel, vähem sügisel, kõige vähem kevadel
Viiruse kõrgpunkt on sügisel,vähem suvel, kõige vähem kevadel
Haigus-
sümptomid
 
Varroa destructor nakkusega peredes esineb surnud hauet ja täiskasvanud mesilasi.
 
Enamasti kulgeb nähtavate sümptomiteta, nukkude nakatumisel see hukkub, mistõttu ei avaldu halvatuse tunnused.
Võib olla letaalne nii indiviidi tasandil, kuid võib hukkuda kogu pere.
Nukkudel või mesilastel esinevad deformeerunud või arenguprobleemidega tiivad, mis võivad olla kortsus, kõht on pundunud, pärast nakatumist surevad mesilased kiirelt.
Täiskasvanud mesilastel tabandab viirus sensoorseid funktsioone, õppimist ja mälu.
Täheldatakse mesilaste suurenenud agressiivsust, kuigi looduslikult agressiivsemad rassidel ei esine haigus sagedamini kui teistel rassidel. 
  
Deformeerunud tiiva viirusesse haigestunud töömesilane
 
Diagnoosimine
Mesilaste uuring PCR meetoditel
 
Kirjandus:
·         ANSES/SOP/ANA-I1.MOA.3900 - Version 02
·         de Miranda JR, Bailey L, Ball BV, Blanchard P, Budge GE, Chejanovsky N, Chen YP, Gauthier L, Genersch E, de Graaf DC, Ribière M, Ryabov E, De Smet L, and van der Steen JJM. 2013. Standard methods for virus research in Apis mellifera. Journal of Apicultural Research 52(4).