Haiguste tutvustused
Jersinioos
07.11.2019
 
Tekitaja
Jersinioos ehk punasuuhaigus (ERM, enteric redmouth disease) on Yersinia ruckeri poolt 
põhjustatud, peamiselt magedas või riimvees kasvatatavate vikerforellide bakterioos. 
 
Haigusest
Haiguse puhkemist soodustavad vee kehv kvaliteet, suur asustustihedus ja teised stressifaktorid. Haigus puhkeb sageli vees, mille temperatuur on 15-18C. 
Jersinioosi puhul on kalad uimased, loobuvad toidust, ujuvad aeglaselt ülakihis. 
Eristatakse ägedat ja kroonilist haigusvormi. Ägeda vormi korral leitakse lahangul punetust suus ja suu ümber. Punetust esineb ka kala uimede all, lihastes, rasvikul, soole distaalses osas. Haige kala põrn on suurenenud. Kroonilise vormi korral on suremus madal, kaladel esineb uimasust, nende nahk on tumenenud, nad on kaotanud kaalu, kaladel tekib punnsilmsus. 
Haiguse ennetamiseks on kasutusel vaktsiinid. 
 
 
Diagnoos
• Tekitaja isoleerimine ja identifitseerimine. 
Uuringud teostatakse Tartus Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis (Kreutzwaldi 30).
 
Proovide võtmine laboratoorseks uuringuks vt. proovivõtujuhend
 
Lisainfo
 
Bakterioloogia-patoloogia osakond, telefon 7 386 120
Üldised kalade haiguste küsimused: peaspetsialist loomahaiguste alal Triin Tedersoo. Kontakt: telefon 738 6122 või 518 5383; e-post: triin.tedersoo@vetlab.ee
 
Kirjandus:
• Päkk, P., Must, K.,Kass, M., Tuvikene, A. (2018). Kalade haigused. Tartu: Eesti Maaülikool.