Vee keemiline ja füüsikaline uurimine
HINNAD KEHTIVAD ALATES 01.07.2019
Uuringu, analüüsi nimetus
Hind 
km-ta 
(EUR)
Käibe-
maks 
(EUR)
Hind 
km-ga 
(EUR)
Ammoonium
9,21
1,84
11,05
Elektrijuhtivus
5,62
1,12
6,74
Fluoriidid
9,42
1,88
11,31
Fosfaadid
9,33
1,87
11,20
Hägusus
5,52
1,10
6,62
Üldkloor
7,11
1,42
8,53
Vaba kloor
7,11
1,42
8,53
Seotud kloor
14,22
2,84
17,06
Vaba kloor+ seotud kloor
14,22
2,84
17,06
Raud
16,71
3,34
20,06
Kaltsium
7,93
1,59
9,52
Magneesium
15,87
3,17
19,04
Üldkaredus
7,93
1,59
9,52
Kaltsium+ magneesium
15,87
3,17
19,04
Kaltsium+ magneesium+ karedus
15,87
3,17
19,04
Magneesium+karedus
15,87
3,17
19,04
Kloriidid
8,84
1,77
10,61
Kuivjääk
8,15
1,63
9,78
Lõhn ja maitse
6,28
1,26
7,53
pH 
5,62
1,12
6,74
Nitraadid
15,30
3,06
18,36
Nitritid
9,96
1,99
11,96
Oksüdeeritavus  
10,50
2,10
12,60
Sulfaadid
9,89
1,98
11,87
Tsüaniid 
17,38
3,48
20,86
Värvus
5,12
1,02
6,15
Väävelvesinik  (H2S)
11,54
2,31
13,84
Üldleelisus (mmol/l)
7,93
1,59
9,52
Vesinikkarbonaadid (HCO3-)
7,93
1,59
9,52
Metallide määramine vees
Plii AAS grafiitahju meetodil
27,24
5,45
32,69
Kaadmium AAS grafiitahju meetodil
27,24
5,45
32,69
Mangaan AAS grafiitahju meetodil
27,24
5,45
32,69
Nikkel AAS grafiitahju meetodil
27,24
5,45
32,69
Kroom AAS grafiitahju meetodil
27,24
5,45
32,69
Vask AAS leegi meetodil
16,53
3,31
19,84
Naatrium AAS leegi meetodil
16,53
3,31
19,84
Kaalium  AAS leegi meetodil
16,53
3,31
19,84
Tsink AAS leegi meetodil
16,53
3,31
19,84
ICP-MS analüüsid (As, Cd, Pb, Hg, Cr, Ni, Se, Mg, Al, Mo, Zn, Ca, B...)
esimese elemendi määramine proovist
30,01
6,00
36,01
iga järgneva elemendi määramine samast proovist
9,26
1,85
11,11