Heitvee analüüsid
HINNAD KEHTIVAD ALATES 01.07.2019
Uuringu, analüüsi nimetus Hind
km-ta 
(EUR)
Käibe-
maks 
(EUR)
Hind
km-ga 
(EUR)
Hõljuvaine 15,06 3,01 18,07
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 22,36 4,47 26,83
Keemiline hapnikutarve (KHT) 25,11 5,02 30,13
Üldlämmastik 28,20 5,64 33,84
Ammooniakaalne lämmastik 9,10 1,82 10,92
Üldfosfor 20,33 4,07 24,39
Fosfaadid 9,33 1,87 11,20
Sulfaadid 9,89 1,98 11,87
pH 5,62 1,12 6,74
Nitraadid 15,30 3,06 18,36
Nitritid 9,96 1,99 11,96
Fenoolid 26,90 5,38 32,28
Lahustunud hapnik 7,30 1,46 8,76
Muda kuivaine sisaldus 10,40 2,08 12,48
 
Lisaks analüüsid vee üldanalüüside alt. 
 
Heitvee analüüse teostatakse ainult Saaremaa VTL-is ja Veterinaar- ja Toidulaboratooriumiga sõlmitud koostööleppe alusel OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Jõhvis asuvas laboris.