Heitvee analüüsid
HINNAD KEHTIVAD ALATES 01.07.2019
Uuringu, analüüsi nimetusHind
km-ta 
(EUR)
Käibe-
maks 
(EUR)
Hind
km-ga 
(EUR)
Hõljuvaine15,063,0118,07
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 22,364,4726,83
Keemiline hapnikutarve (KHT)25,115,0230,13
Üldlämmastik28,205,6433,84
Ammooniakaalne lämmastik9,101,8210,92
Üldfosfor20,334,0724,39
Fosfaadid9,331,8711,20
Sulfaadid9,891,9811,87
pH 5,621,126,74
Nitraadid15,303,0618,36
Nitritid9,961,9911,96
Fenoolid 26,905,3832,28
Lahustunud hapnik7,301,468,76
Muda kuivaine sisaldus10,402,0812,48
 
Lisaks analüüsid vee üldanalüüside alt. 
 
Heitvee analüüse teostatakse ainult Saaremaa VTL-is ja Veterinaar- ja Toidulaboratooriumiga sõlmitud koostööleppe alusel OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Jõhvis asuvas laboris.