Heitvee analüüsid
HINNAD KEHTIVAD ALATES 01.01.2018
Uuringu, analüüsi nimetus Proovi
hind (EUR)
Käibe-
maks (EUR)
Hind
km-ga (EUR)
Hõljuvaine 14,16 2,83 16,99
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 20,87 4,17 25,04
Keemiline hapnikutarve (KHT) 24,12 4,82 28,94
Üldlämmastik 26,31 5,26 31,57
Ammooniakaalne lämmastik 8,41 1,68 10,09
Üldfosfor 18,77 3,75 22,52
Fosfaadid 7,75 1,55 9,30
Sulfaadid 8,19 1,64 9,83
pH 4,52 0,90 5,42
Nitraadid 12,58 2,52 15,10
Nitritid 7,40 1,48 8,88
Fenoolid 23,03 4,61 27,64
Lahustunud hapnik 5,84 1,17 7,01
Muda kuivaine sisaldus 8,60 1,72 10,32
Lisaks analüüsid vee üldanalüüside alt. 
 
Heitvee analüüse teostatakse ainult Saaremaa VTL-is.
Rakvere VTL-is alates 1. juunist 2016 a heitvee analüüse enam ei teostata. Piirkonna ettevõtjate jaoks vajalikke veeuuringuid teostab Veterinaar- ja Toidulaboratooriumiga sõlmitud koostööleppe alusel OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Jõhvis asuv labor.