Nakkushaiguste analüüsid
Mesilaste haigused
HINNAD KEHTIVAD ALATES 01.07.2019
Uuringu, analüüsi nimetus
Proov 
Hind 
km-ta (EUR)
Käibe-
maks 
(EUR)   
Hind 
km-ga 
(EUR)   
Ameerika haudmemädanik isoleerimine (haue, mesi, vaha, õietolm)
x
20,68
4,14
24,81
Euroopa haudmemädanik isoleerimine (haue, vastsed)
x
23,31
4,66
27,97
Euroopa haudmemädanik (Melissococcus plutonius
konvents PCR*
x
25,73
5,15
30,87
Akarapidoos (Acarapis woodi määramine)
x
9,05
1,81
10,86
Amöbioos (Malpighamoeba mellificae eoste arvuline määramine)
x
7,08
1,42
8,49
Nosematoos (Nosema spp eoste arvuline määramine)
x
7,78
1,56
9,33
Parasitaarhaiguste (varroatoos, nosematoos, akarapidoos) kompleksuuring 
x
16,55
3,31
19,86
Varroatoos (lestade arvuline määramine)
x
7,23
1,45
8,68
Mesilaste kahjurite määramine
x
8,65
1,73
10,38
Deformeerunud tiibade viirus (DWV) reaalaja PCR
x
25,70
5,14
30,84
Ägeda paralüüsi viirus (ABPV) reaalaja PCR
x
25,70
5,14
30,84
DWV ja ABPV reaalaja PCR (uuring puhastatud DNAst)
x
11,49
2,30
13,79
Kroonilise paralüüsi viirus (CBPV) reaalaja PCR (kvantitatiivne)
x
43,13
8,63
51,75
CBPV reaalaja PCR (uuring puhastatud DNAst)
x
15,13
3,03
18,15
Mesilaste viirushaiguste kompleksuuring (DWV; ABPV; CBPV kvantit.) reaalaja PCR
x
66,11
13,22
79,33
* Hind kehtib alates 09.09.2019