Toidu mikrobioloogiline uurimine
Parasitoloogilised uuringud
HINNAD KEHTIVAD ALATES 01.07.2019 
Uuringu, analüüsi nimetus
Proov           
Hind 
km-ta 
(EUR)  
Käibe-
maks 
(EUR)  
Hind 
km-ga 
(EUR)   
Trihhinella spp. määramine tehisseedemeetodil:                               
Uurimine individuaalproovidest/koondproovidest 
(kuni 50 g)
x
17,57
3,51
21,08
Uurimine individuaalproovidest/koondproovidest 
(51-100 g)
x
21,93
4,39
26,32
 
*Positiivseks osutunud koondproovi korral lisandub hinnale positiivse individuaalproovi leidmiseks vajaminevate täiendavate uuringute maksumus
 
Tapaloomade liha, organite ja liha saaduste parasitoloogiline uuring (tsüstitserkide ja ehhinokokkide morfoloogiline uuring)
x
7,82
1,56
9,38
 
KALAPARASIITIDE UURINGUD
Anisakis spp. määramine tehisseede- meetodil (kuni100 g)
x
23,04
4,61
27,65
Kalaparasiitide uuring
kuni 5 kala
23,32
4,66
27,98