Alkoholianalüüsid
HINNAD KEHTIVAD ALATES 01.07.2019
Uuringu, analüüsi nimetus
Proov
Hind 
km-ta (EUR)     
Käibe-
maks 
(EUR)   
Hind 
km-ga 
(EUR)   
Alkoholi kangus (destillatsioon+densitomeetria)                      
x
21,97
4,39
26,36
Algvirde tihedus (destillatsioon+densitomeetria)
x
20,92
4,18
25,10
Piirituse ja tihedus kangus (densitomeetria)
x
9,54
1,91
11,45
Tihedus (densitomeetria)
x
9,54
1,91
11,45
Alkoholi kangus, tihedus,  õllede algvirre, näiline ja tegelik ekstrakt, näiline ja tegelik fermenteerituse aste (alkoholianalüsaator)
esimene näitaja
11,90
2,38
14,28
Iga järgnev alkoholi näitaja protokollile - kangus, tihedus,  
õllede algvirre, näiline ja tegelik ekstrakt, näiline ja tegelik fermenteerituse aste
alates 2. näitajast
1,67
0,33
2,00
Üldine kuivekstrakt 
x
3,45
0,69
4,14
Kuivjääk 
x
6,67
1,33
8,00
pH
x
5,62
1,12
6,74
Üldhappesus
x
7,58
1,52
9,10
Lenduvad  happed
x
17,30
3,46
20,76
Sidrunhape
x
32,95
6,59
39,54
Bensoe-salitsüül-ja sorbiinhape vedelikkromatograafiliselt
x
54,38
10,88
65,26
Vitamiin C (askorbiinhape)  vedelikkromatograafiliselt
x
49,61
9,92
59,53
Suhkrud (glükoos, fruktoos, sahharoos, maltoos, laktoos, galaktoos ) ja glütserool vedelikkromatograafiliselt
x
63,68
12,74
76,42
Redutseerivad suhkrud (tiitrimine)
x
16,48
3,30
19,78
Vaba vääveldioksiid
x
16,98
3,40
20,38
Üld vääveldioksiid
x
16,98
3,40
20,38
Lenduvad ained (estrid, aldehüüdid, kõrgemad alkoholid) +
metanool gaaskromatograafiliselt
x
73,55
14,71
88,26
Metanool gaaskromatograafiliselt
x
56,00
11,20
67,20
Furfuraal vedelikkromatograafiliselt
x
56,12
11,22
67,34
Lenduvad lämmastikühendid
x
16,25
3,25
19,50
Süsihappegaas
x
10,23
2,05
12,28
Kibeained (isohumuloonid)
x
17,85
3,57
21,41
Värvusindeks
x
12,88
2,58
15,46
Munasisaldus munaliköörides
x
28,26
5,65
33,92
Vesiniktsüaniidhape
x
24,69
4,94
29,63
Piirituse denatureeritus
x
71,23
14,25
85,48
Ester- aldehüüdfraktsioon
x
71,23
14,25
85,48