Alkoholianalüüsid
HINNAD KEHTIVAD ALATES 01.01.2018
Uuringu, analüüsi nimetus
Proov
Hind
km-ta(EUR)
Käibe-
maks (EUR)
Hind 
km-ga (EUR)
Alkoholi kangus (destillatsioon+densitomeetria)
x
19,18
3,84
23,02
Algvirde tihedus (destillatsioon+densitomeetria)
x
18,20
3,64
21,84
Piirituse ja tihedus kangus (densitomeetria)
x
8,25
1,65
9,90
Tihedus (densitomeetria)
x
8,25
1,65
9,90
Alkoholi kangus, tihedus,  õllede algvirre, näiline ja tegelik ekstrakt, näiline ja tegelik fermenteerituse aste (alkoholianalüsaator)
x
9,54
1,91
11,45
Üldine kuivekstrakt 
x
3,09
0,62
3,71
Kuivjääk 
x
5,33
1,07
6,40
Vees lahustuv kuivaine (Brix)
x
10,82
2,16
12,98
pH
x
4,52
0,90
5,42
Üldhappesus
x
7,47
1,49
8,96
Lenduvad  happed
x
16,24
3,25
19,49
Sidrunhape
x
20,53
4,11
24,64
Bensoe-salitsüül-ja sorbiinhape vedelikkromatograafiliselt
x
54,38
10,88
65,26
Vitamiin C (askorbiinhape)  vedelikkromatograafiliselt
x
47,01
9,40
56,41
Suhkrud (glükoos, fruktoos, sahharoos, maltoos, laktoos, galaktoos ) ja glütserool vedelikkromatograafiliselt
x
60,35
12,07
72,42
Redutseerivad suhkrud
x
16,03
3,21
19,24
Vaba vääveldioksiid
x
16,55
3,31
19,86
Üld vääveldioksiid
x
16,55
3,31
19,86
Lenduvad ained (estrid, aldehüüdid, kõrgemad alkoholid) + metanool gaaskromatograafiliselt
x
73,55
14,71
88,26
Metanool gaaskromatograafiliselt
x
55,11
11,02
66,13
Furfuraal vedelikkromatograafiliselt
x
56,12
11,22
67,34
Lenduvad lämmastikühendid
x
14,18
2,84
17,02
Süsihappegaas
x
9,25
1,85
11,10
Kibeained (isohumuloonid)
x
15,89
3,18
19,07
Värvusindeks
x
6,71
1,34
8,05
Munasisaldus munaliköörides
x
24,10
4,82
28,92
Vesiniktsüaniidhape
x
20,64
4,13
24,77
Piirituse denatureeritus
x
70,82
14,16
84,98
Ester- aldehüüdfraktsioon
x
70,82
14,16
84,98