Loomahaigused

Proovivõtujuhendid 
 
Mitme loomaliigi haigused
Veiste haigused
 
 
 
 
 
 
Sigade haigused
Hobuste haigused
Hobuste nakkav metriit
 
Mesilaste haigused
Ameerika haudmemädanik
Mesilaste parasitoloogilised uuringud  
 
Kalade haigused
 
Lindude haigused
 
 
 
Korjuste ia organite patoloogilis-anatoomiline uuring
 
 
Lammaste ja kitsede haigused
Lindude korjuste ja lindudelt võetud organmaterjali uurimine
 
 
 
  
Tootmise esmatasandi uuringud