Loomahaigused

Proovivõtujuhendid 
 
Mitme loomaliigi haigused
Veiste haigused
 
 
 
  
Sigade haigused
Hobuste haigused
Hobuste nakkav metriit
 
Mesilaste haigused
Ameerika haudmemädanik
 
Mesilaste parasitoloogilised uuringud Kargtaud
Kalade haigused
 
Lindude haigused
 
 
Korjuste patoloogilis-anatoomiline uuring
Lemmikloomade korjuste uurimine